پست های ارسال شده در آدر سال 1388

بیوفایی

       بی وفایی           می روم با دردهایی که درون سینه مانده           تا که آرامش بیابم                                     در دل خاک سیاه          تا نباشم دیگر اینجا          ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 11 بازدید