# بیوفایی

بیوفایی

       بی وفایی           می روم با دردهایی که درون سینه مانده           تا که آرامش بیابم                                     در دل خاک سیاه          تا نباشم دیگر اینجا          ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید